Kalam e Hazrat e Ali a.s 9 FaizaneNabvi.com
Kalam e Hazrat e Ali a.s 9 FaizaneNabvi.com

Sari Hamd o Tahreef Uss Allah Ke Liye Jissay Hawas Nahi Pa Saktay Na Jaghain Ussay Ghair Sakti Hain, Na Parday Ussay Chuppa Saktay Hain, Woh Makhlooqat Ke Na Honay Ke Baad Honay Ka aur Unn Ke Hum Mushaba Honay Se Apny By Misl O Benazir Honay Ka Pata Deta Hai.