Kalam e Hazrat e Ali a.s 4 FaizaneNabvi.com
Kalam e Hazrat e Ali a.s about Hamd on FaizaneNabvi.com

Tamam Tahreef Uss Allah Ke Liye Jiss Ki Madha Tak Bolnay Walon Ki Phonch Nahi, Jiss Ne Nematoon Ko Ginnay Wale Ginn Nahi Saktay , Na Koshish Kerne Wale Uss Ka Haqq Ada Ker Saktay Hain.