ALLAH

Sayings of Hazrat Ali a.s about ALLAH are very important to read because Holi Prophit PBUH said that “Ana Madina Tul Ilm e Wa Ali (a.s) Un Baboha” means that I am the city of Knowledge and Ali a.s is the door of that Knowledge City.

Kalam e Hazrat e Ali a.s 16 FaizaneNabvi.com

Define ALLAH

Babarkat Hai Woh Khuda Jiss ki Zaat Tak Buland Parwaz Himmaton Ki Rasayi Nahi Aur Na Aqal O Fehm Ki Quwwatain Ussay Paa Sakti Hain, Woh Aisa Awwal Hai Ke Jiss Ki Na Koi Ibteda Hai Ke Mehdood Ho Jaye Aur Na Koi Uss Ka Aakhir Ke Woh Wahan Tak Phonch Ker Khatam Ho Jaye.

Kalam e Hazrat e Ali a.s 14 FaizaneNabvi.com

GOD in Islam

Main Gawahi Deta Hoon Ke Uss Ke Ilawa Koi Layiq e Ibaadat O Ghulami Nahi, Jo Yakta O La Shareek Hai, Wo Awwal Hai Iss Tarah Ke Uss Se Pehle Koi Cheez Nahi, Woh Aakhir Hai Youn Ke Uss Ki Koi Inteha Nahi.

Kalam e Hazrat e Ali a.s 9 FaizaneNabvi.com

Who is ALLAH

Sari Hamd o Tahreef Uss Allah Ke Liye Jissay Hawas Nahi Pa Saktay Na Jaghain Ussay Ghair Sakti Hain, Na Parday Ussay Chuppa Saktay Hain, Woh Makhlooqat Ke Na Honay Ke Baad Honay Ka aur Unn Ke Hum Mushaba Honay Se Apny By Misl O Benazir Honay Ka Pata Deta Hai.

Kalam e Hazrat e Ali a.s 12 FaizaneNabvi.com

ALLAH GOD

Hum Uss Ki Hamd O Sana Kerte Hain, Woh Her Chhuppi Howi Cheez Ki Ghehraiyon Se Aagah Aur Her Posheeda Shai Per Hazir O Nazir Hai, Woh Seenon Main Chhuppi Howi Cheezon Aur Chori Chhuppay Isharoon Ka Jannay Wala Hai.

Kalam e Hazrat e Ali a.s 11 FaizaneNabvi.com

ALLAHU

Tamam Tahreef Uss Allah Ke Liye Jo Tamam Kainaat Ke Paida Kerne Se Apnay Wajood Ka Pata Dene Wala Hai, Na Hawaas Ussay Chhoo Saktay Hain Na Parday Ussay Chhupa Saktay Hain.