Kalam e Hazrat e Ali a.s 9 FaizaneNabvi.com

Tamam Tahreef Uss Allah Ke Liye Jiss Ne Apni Hakoomat ” Barayi” Jalal o Kibriyai Ke Aasar Zahir Ker Ke Apni Qudrat ki Khobsoorti Se Ankh Ki Putliyon Ko Hairan Ker Diya Hai.