Kalam e Hazrat e Ali a.s 7 FaizaneNabvi.com
Kalam e Hazrat e Ali a.s 7 FaizaneNabvi.com

Tamam Tahreef Uss Allah Ke Liye Jiss Ki Mahrfat Ki Haqeeqat Zahir Kerne Se Sub Aajiz Hain Aur Iss Ki Azmat O Bulandi Ne Aqloon Ko Rok Diya Hai.