Kalam e Hazrat e Ali a.s 3 FaizaneNabvi.com
Kalam e Hazrat e Ali a.s 3 FaizaneNabvi.com

Tamam Tahreef Uss Allah Ke Liye Jo Awwal Hai awr Koi Uss Se Pehle Nahi , Aur Aakhir Hai Aur Koi Shai Uss Ke Baad Nahi, Woh Zahir Hai Aur Koi Cheez Uss Se Buland Tarr Nahi awr Batin Hai Aur Koi Cheez as Sy Qareeb Tarr Nahi .